Şəxsiyyət vəsiqəsi və sən.

Beləliklə,şəxsiyyət vəsiqənizin seriya nömrəsindəki bütün rəqəmləri toplayın:

Nümunə:

Shexsiyet vesigesinin regelmerin toplayirsin: AZE№ 05270462 | 0+5+2+7+0+4+6+2=26. Alınmış rəqəmi də toplayırıq ki, bir rəqəm alınsın: 26=2+6=8 Deməli əsas kod 8 alındı. Sizdə öz seriya nömrənii diqqətlə toplayın,alınan rəqəm üzrə nəticəyə baxın.

Rəqəmlərin Sirri:

 1.) Ətrafdakılar sizin orijinal və təkrarsız insan olduğunuzu qiymətləndirir. Amma özünüzə qapalılığınızı və ünsiyyətə can atmadığınızı qəbul etmək istəmirlər. Öz içinizdə sizi dərin bir tənhalıq və həyata keçirə bilmədiyiniz planların acısı sıxır.

 2.) Sizi ünsiyyətcil, mehriban və dostpərəst hesab edirlər. Amma bu xasiyyətinizdən çoxları öz məqsədi üçün istfadə edir. Bu, sizə ziyandır. Daxilinizdə aşa bilmədiyiniz çətinlik işdə və danışıqlarda fikrinizi çatdıra bilməmək və vacib insanlarla ünsiyyət yaratmaq problemidir. Özgələrinin dərdinə az yanıb, özünüzə də vaxt ayırın.

 3.) Siz cəmiyyətdə aza qane olan, ambissiyasız adam təsiri bağışlayırsınız. Sizə elə gəlir ki, əlinizdəki sərçə göydə uçan durnadan etibarlıdır. Rahatlığı o zaman tapa bilərsiz ki, xoşladığınız işlə məşğul olub, ətrafdakılara tam etibar edəsiniz.

 4.) Münaqişələri müzakirə edib, həll etmək, insanlara qulaq asmaq, məsləhət vermək və duyduğunuz çətinliklərdən çıxış yolu tapmaq kimi keyfiyyətləriniz var. Siz həmişə stabil həyata aclıq hiss edirsiniz. Ruhi qida almaq müşkilə çevrildiyindən bir az da real həyata maraq göstərin.

 5.)Vaxtında cilovlana bilməyən, yaxşı təşkilatlanmış, dağınıq fikirli insansınız. Daxili əminliyinizin olmaması işlərinizə mane olur.İstəyiniz və tələbləriniz uğrunda mübarizə etməyi öyrənin.

 6.) Siz ətrafdakıları sözlərinizə və fikirlərinizə inandırmağa çalışan insansınız. Heç kimə qulaq asmırsız. 6 rəqəmi daxili komfort axtaran və buna can atan, eyni zamanda başqalarına kömək edən insanlara uğur gətirəcək.

 7.) Zəngin təcrübəli olduğunuzdan yaxşı məsləhətçisiniz. Amma çoxları fikirləşir ki, onsuz da həyatda çox şeyə nail olmusuz və kənara çəkilib, dincəlmək vaxtınızdır. Siz tez yorulan, şəxsi uğursuzluğunuzda başqalarını günahlandıran olduğunuzdan səhvlərinizi görmürsüz.

 8.) Əsl materialist və qapalı insansınız. Ətrafdakılar sizi açıq-aşkar büruzə verdiyiniz biganəlik və soyuqluqda qınayır. Maddiyyata bağlı deyilsiniz. Bu keyfiyyətinizi nümayiş etdirməyə dəyər.

 9.) Hamı sizi despot kimi görüb, insanları başa düşməyə qadir olmayan ürəksiz insan kimi qiymətləndirir. Əslində isə siz xəyalparəstsiniz. Hərdən göylərdən yerə enib, başqalarını da görmək lazımdır.


 

LOGİN

 Email
 Parol
Qeydiyyat