Dəyərli Dostlar! Psixologiya və Konsultasiya Mərkəz
Tədris kurslarına start verildi

Dəyərli Dostlar!

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi (PCC) yeni tədris ilində psixologiya və psixoterapiyanın aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə azərbaycan və rus dilində  kurslara  start verdi. Psixologiya ilə maraqlanan hər bir insan bu kurslarda iştirak edə bilər. Kurslar Sizin vaxtınıza uyğun təyin edilir. Mərkəzdə artıq axşam qrupları da fəaliyyət göstərir.  Hər birinizə psixi sağlamlıq və təhlükəsizlik arzu edirik.

Hörmətlə,

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi 

 

\"www.pcc.az\"ÜMUMİ PSİXOLOGİYA

 • Psixologiyanın predmeti
 • Psixika və şüur
 • Psixologiyanın tədqiqat metodları
 • Psixologiyada aktivlik problemi, aktivliyin iradi  tənzimi
 • Diqqət
 • Ünsiyyət və onun xarakteristikası
 • Hisslər. Emosional hallar
 • Psixologiyada şəxsiyyət problemi
 • Şəxsiyyətin mənlik şüuru
 • Duyğu, qavrayış, hafizə
 • Təxəyyül və yaradıcılıq
 • Təfəkkür və temperament
 • Xarakter
 • Qabiliyyət

____________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

____________________________________________________________

 

ÜMUMİ PSİXOTERAPİYA 

 

 • Psixoanaliz
 • Analitik psixologiya və psixoterapiya
 • Adlerin individual psixologiyası
 • Qeştalt psixologiya
 • Tranzakt analiz
 • Pozitiv psixoterapiya
 • Koqnitiv terapiya
 • Rasional psixoterapiya
 • Psixosintez
 • Bixeviorizm
 • Ekzistensional terapiya

_______________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

___________________________________________________________

 

 PSİXOANALİZ  

 • Psixoanalizin tarixi
 • Psixi determinizm
 • Şəxsiyyətin strukturu
 • Psixoseksual inkişaf mərhələləri
 • Müdafiə mexanizmləri
 • Edip kompleksi
 • Elektra kompleksi
 • Perenos və Kontrperenos
 • Yuxuyozmalar
 • Terapevtik analizin mahiyyəti

________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"KLİNİKİ  PSİXOLOGİYA  (KP)  

 • KP-nin məqsəd və vəzifələri, predmeti, əsas istiqamətləri.
 • Baş beynin anatomik quruluşu.
 • Psixi fəaliyyətin fizioloji əsasları.
 • Ümumi psixopatologiya. Qavrama,  təfəkkür, yaddaş  anlayışları  və  onların  pozuntuları.
 • Emosiya, iradi meylin, düşüncənin pozuntuları
 • KP somatik xəstəliklərdə. KP psixiatriyada. Psixi xəstəliklərin təsnifatı. DSM MKB
 • Şizofreniyanın psixoloji modeli
 • Affektiv pozuntuların psixoloji modeli. Depressiya
 • Həyəcan pozuntularının psixoloji modeli
 • Şəxsiyyət pozuntularının psixoloji modeli
 • Yuxu pozuntuları
 • Cinsi funksiyanın pozuntuları
 • Nevrozlar
 • Psixoloji travma. Posttravmatik stress
 • Oliqofreniya və digər irsi xəstəliklər
 • Narkomaniya, alkoqolizm və digər asılılıqlar
 • Məhkəmə psixoloji və psixiatrik ekspertizalar. Anlaqsızlıq anlayışı

__________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

_______________________________________________________________

 

PSİXOLOJİ KONSULTASİYA 

 • Psixoloji konsultasiyanın ümumi problemləri
 • Konsultant
 • Konsultativ əlaqə
 • Psixoloji konsultasiya prosesi
 • Pasientlə ilk görüş
 • Pasientin probleminin qiymətləndirilməsi
 • Konsultasiyanın texnikaları və aparılma qaydaları
 • Psixoloji konsultasiyada xüsusi problemlər
 • Psixoloji konsultasiyanın etik prinsipləri

_________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

______________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"AİLƏ PSİXOLOGİYASI 

 • Ailə terapiyasının əsasları
 • Ailə terapiyasında istifadə edilən klassik metodlar;
 • Ailə sistemləri nəzəriyyəsi (M.Bouen, S. Minuxin)
 • Ailə  terapiyasında istifadə edilən müasir metodlar
 • (Adler yanaşması, tranzakt analiz, qeştalt terapiya və s.)
 • Ailədə konfliktlər və onların həlli yolları
 • Ailədə rol bölgüləri
 • Natamam ailələr
 • Qısamüddətli sistemli ailə terapiya üsulları
 • Ailə cütlüklərinə inteqrativ yanaşma
 • Ailə terapiyasında seçilmiş NLP metodları
 • Ailədə uşaqlarla münasibət formaları
 • İntim münasibətin ailədə oynadığı rol
 • ________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri   ədəbiyyatla  təmin  olunur.

______________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"ART TERAPİYA 

 • Art terapiyanın  məqsədi və məzmunu
 • Art terapiyanın metodları
 • Art terapiyanın yaranma tarixi və məktəbləri
 • Art terapiyanın növləri
 • Art terapiyanın nəzəriyyə və praktikası
 • İzoterapiya art terapiyanın bir növü kimi
 • Izoterapiya texnikaları
 • Rəsm texnikaları, onların psixoloji asılılığı
 • Psixoterapevtik metodlarla rəsm texnikalarının  əlaqələndirilməsi
 • Rənglərin psixologiyası
 • Rəng seçiminə görə insan tiplərinin müəyyən  edilməsi
 • Mövzu seçiminə görə insan tipləri
 • Proyektiv metodlarda art terapiya
 • ___________________________________________________________

 

Kurs müddəti :

32  saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri  ədəbiyyatla  təmin  olunur.

_______________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"UŞAQ PSİXOLOGİYASI 

 • Hamiləlik dövrü. Postnatal depressiya
 • Şəxsiyyət inkişafının yaş xüsusiyyətləri. Çağalıq dövrü
 • Körpəlik dövrü
 • Məktəbəqədər yaş dövrü
 • Kiçik məktəb yaşlı dövr
 • Yeniyetməlik
 • Hiperaktivlik.  Onun  növləri
 • Tiklər (İstəkdən kənar,  məqsədə uyğun olmayan, təkrarlanan zərərli vərdişlər)
 • Neyro inkişaf pozğunluqları. Autizm və  Asperger sindromu.
 • Ailə tipləri və bunun uşağın inkişafında rolu
 • (Avtoritar ailə, аnlayışlı ailə, himayəkar ailə, tutarsız ailə, mükəmməliyyətçi ailə,  güvənverici və dəstəkləyici ailə)
 • Kəkələmə
 • İdrak proseslərinin ləngiməsi

______________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri   ədəbiyyatla  təmin  olunur.

_______________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"İTB (İnsan Tanıma Bacarığı) 

 • NLP və İTB nədir? Tətbiq sahələri
 • Bədən dili
 • Kişi və qadın bədən dili
 • Beyin rənglərinə  görə insan xarakteri
 • Təmsil sistemləri (vizuallar-görsəllər, audiallar-eşitsəllər, kinestetiklər-toxunsallar)
 • Rənglərin imicimizə, işimizin keyfiyyətinə  və emosiyalarımıza təsiri
 • Uğurlu ünsiyyət (tərif və tənqidin doğru şəkildə ifadə olunması, gərgin situasiyalarda əsəbi insanla uzlaşma)
 • Üz cizgilərinə görə insan xarakteri (Fizioqnomiya elmi, Aristotel, Battista,Hipokrat yanaşmaları)

_____________________________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri   ədəbiyyatla  təmin  olunur.

___________________________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"İDARƏETMƏ PSİXOLOGİYASI 

(İnsanları idarəetmə sənəti; Liderliyin sirləri)

 • Təsir modeli. İnsanlara necə təsir etməli?
 • “Onlar”ın istədiklərini verin və “Onlar”dan almaq  istədiklərinizi alın
 • “Onlar”ın nə istədiklərini necə bilməliyik?
 • Əgər öz məqsədlərinizi , resurslarınızı və prioritetlərinizi  bilsəniz, siz “onlar”a düşündüyünüzdən də çox şey təklif edə bilərsiniz
 • Effektiv münasibətin qurulması.
 • Uğurlu əməkdaşlığın sirri.
 • “Çətin” işçilərə təsir yolları
 • Komandanı necə idarə etmək olar?
 • Kolleqalara təsirin yolları
 • Böyük dəyişikliklərə necə başlayaq və vəziyyəti  necə idarə edək?
 • Bilavasitə təsir
 • Kompromisə getməyin.
 • Daha sərt strategiyalara keçid.
 • ______________________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri   ədəbiyyatla  təmin  olunur.

___________________________________________________________________________

 

\"www.pcc.az\"HÜQUQ PSİXOLOGİYASI 

1.  Hüquq psixotexnikasının əsasları

1.1. Verbal vasitələrdən istifadə

1.2. Qeyri-verbal vasitələrdən istifadə

1.3. Düşüncə və davranışın psixotexnikası

2. Hüquqşünasın nitq psixotexnikası

2.1. Hüquqşünas nitqinin xüsusiyyətləri

2.2. Nitqin təsiri

2.3. Sübutetmə, inandırma, təkzib və etirazın  psixotexnikası

3. Hüquqşünas ünsiyyətinin psixotexnikası

3.1. Həmsöhbətin psixoloji müşayiəti

3.2. Əlaqə və etibarlı münasibət qurma

3.3. Məlumat əldəetmə və onun analizinin  psixologiyası

4. Hüquqşünasın təsir psixotexnikası

4.1. Psixoloji portreti yaratma texnikaları

4.2. Peşəkar müşahidə texnikaları

4.2. Gizli halların və yalanın psixoloji diaqnostikası

__________________________________________________________

 

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri  ədəbiyyatla  təmin  olunur.

_________________________________________________________________

 

 MÜSTƏNTİQ FƏALİYYƏTİNİN PSİXOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

 • Müstəntiq fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri
 • Müstəntiqin professioqramı
 • Müstəntiq fəaliyyətinin mərhələləri və onların psixologiyası
 • Müstəntiq fəaliyyətinin psixoloji quruluşu
 • Müstəntiqin kommunikativ keyfiyyətləri
 • Axtarış aparılmasının psixologiyası
 • Fizioqnomika
 • Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının məqsədi, vəzifəsi və səlahiyyətləri

____________________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu  bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri  ədəbiyyatla  təmin  olunur.

_____________________________________________________________

 

QRAFOLOGİYA 

 • Qrafologiya nədir? Qrafologiyanın tarixi
 • Qrafoloji analizin psixoloji əsasları, Pavlovun dinamik stereotip nəzəriyyəsi
 • Yazının qrafoloji əlamətləri
 • Qrafoloji analizə və qrafoloqa verilən tələblər
 • Qrafoloji analizdə qeştalt yanaşma, makro və mikrostruktur anlayışları
 • Ümumi analiz: Yazının dörd mövqedə asılılığı
 • Detal analiz: Hərflər. Hərflərin üç zonası. Hərflərin meyilliyi.
 • Qrafoloji analizdə əlamətlərin sintezi
 • Əlamətlərin sintezinə əsasən tipologiyaların verilməsi və kadrların seçilməsi
 • Qrafoloji analizdə  La Sennanın tipologiyası. Karl Yunqun  tipologiyası
 • Rəsmlər və cızmaların analiz əlamətləri. Abstrakt rəsmlərin analizi.
 • Yazıya əsasən xarakterin müəyyən edilməsi
 • Qrafoloji analiz zamanı psixoloji, psixosomatik və somatik pozuntuların aşkarlanması
 • Tarixi şəxsiyyətlərin əl yazılarının analizi
 • Metodik testlər, praktik iş
 • _________________________________________________________________

 

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

_______________________________________________________________

 

TƏHSİLDƏ PSİXOLOJİ  XİDMƏT

Proqramda;

 • TƏHSİLDƏ  PSİXOLOJİ  XİDMƏTİN  MƏZMUN  VƏ VƏZİFƏLƏRİ
 • Psixloji xidmətin əsas prinsipləri, funksiyaları və  əsas istiqamətləri
 • Məkətəb kollektivində psixoloji maarifləndirmə işi
 • Təhsildə xidmət işinin təşkili və metodları
 • Məktəb psixoloqunun hüquq və vəzifələri
 • Psixoloq  peşəsinə verilən tələblər
 • Məktəbə qəbul zamanı uşaqlarla aparılan işlər
 • İbtidai siniflərdə pisixoloji xidmətin məzmunu
 • Psixoloq və məktəb direktorunun əməkdaşlığı
 • Məkətəb problemlərinin psixoloq tərəfindən həll yolları
 • Məkətb psixoloqunun is sənədləri və hesabatı
 • Məkətəb psixoloqunun nümunəvi illik və həftəlik is planı
 • Dərs cədvəlinin psixoloji və pedaqoji təhlili
 • Şagird üçün psixoloji xəritənin tərtibatı
 • İstedadlı uşaqlarla iş
 • Valdeyinlərlə işin təşkili
 • Tədris materialını çətin mənimsəyən uşaqlarla iş
 • Testlər

_________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

_________________________________________________________

\"www.pcc.az\"PSİXOLOJİ TƏKMİLLƏŞMƏ KURSU (PTK) 

Proqramda:

 • Psixologiya və onun gündəlik həyatımızda rolu
 • Psixologiya və onun iş həyatımızda rolu
 • Eriksonun psixo-sosial inkisaf təlimi
 • Uşaq və yeniyetmələrlə ünsiyyət prosesində vacib olan məqamlar
 • Bədən dili və ünsiyyətdə onun rolu
 • Vizyon ifadəsi, strateji planlama
 • Sifət cizgiləri (fizioqnomika) insanlar haqqında nə deyir?
 • Uğurlu insan olmaq qaydaları
 • Uğurun təməli
 • Təsirli insan olmağın yolları
 • Özünüdərketmədə ilk addım
 • Karyera qurma təlimi
 • Telefonda təsiredici danışma texnikaları

 

PTK-nın formatı:

PTK həftədə 1 dəfə 2 saat olmaqla 3 ay ( cəmi 24 saatmüddətinə davam edir.

Dərslər qrup şəklində keçirilir. Hər qrup 12 nəfərdən ibarətdir.

Keçirilmə saatı kurs üzvlərinin asudə vaxtlarına uyğun olaraq təyin olunur.

Hər dərs  1 saat nəzəriyyə, 1 saat praktik məşğələdən ibarətdir.

Kurs Azərbaycan və Rus dillərində keçirilir.

Kursun dinləyicilərinə 3 ayın sonunda sertifikat verilir.

 

_____________________________________________________________________

Kurs müddəti :

30 saat  (həftədə 1 dəfə olmaqla 3 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və CD-də zəruri  ədəbiyyatla təmin olunur.

___________________________________________________________________

 

FİZİOQNOMİYA  (ÜZ CİZGİLƏRİNƏ GÖRƏ İNSAN XARAKTERİ) 

 • Fizioqnomiya elmi nədir? Aristotel və digər alimlərin yanaşması.
 • Üz cizgilərinin insan xarakterində təzahürü (Alın, burun, göz)
 • Davamı… (dodaq,qulaq, çənə)
 • Davamı… (üz forması, baş quruluşu,  qaşlar)
 • Dəri və saçın rəngi, gözlərin rəngi
 • Tük örtüyü (Baş, sifət, çiyin, sinə, qarın və ayaq hissələrin tük sıxlığı)
 • Səs tonu (aşağı başlayıb yüksək səslə bitirərək danışanlar, yüksək, alçaq və qırılan səslə danışanlar, Yüksək, stabil səslə danışanlar, zəif və pauzalarla danışanlar, yüksək səslə danışan və bağıranlar)
 • Üz quruluşu və vizual hafizənin sistemləşdirilib, inkişaf etdirilməsi

 

___________________________________________________________________

Kurs müddəti :

32  saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər  sertifikat  və  CD-də  zəruri  ədəbiyyatla  təmin  olunur.


 

LOGİN

 Email
 Parol
Qeydiyyat