“Kaktus” testi. M.Panfilova

Məqsədi: uşağın emosianal sferasını, aqressiyanın olub olmamasını, onun nəyə yönəldiyini, intensivliyini aşkarlamaq Yaş: məktəbəqədər, 4 yaşdan yuxarı uşaqlarla keçirilir Material: kağız (A4 format), karandaş Təlimat: “Təsəvvürün də canlandırdığın kaktusu bu kağızda çək” Suallar və əlavə izahatlara icazə verilmir. Uşağa ona lazım olan qədər vaxt verin. Şəkli çəkib bitirdikdən sonra uşaqla söhbət aparılır. Söhbət: 1. Kaktus ev bitkisidir yoxsa yabanı? 2. Ona toxunmaq olar? 3. Kaktus ona qulluq edəndə bəyənir? 4. Kaktusun qonşuları var? 5. Hansı bitkilər onun qonşusudur? 6. Kaktus böyüdükdə onda nə dəyişiklik olur? İnterpretasiya: 1. Aqressivlik: iynələrin olması, iynələr uzun olur, sərt, dik və sıx təsvir olunması. 2. İmpulsivlik (qeyri-iradilik): güclü basılmış, qırıq-qırıq xəttlər,cızıqlar. 3. Eqosentrizm (eqoizmin (xudbinliyin) ifrat dərəcəsi): vərəqin mərkəzində böyük rəsm. 4. Asılılıq, qətiyyətsizlik: qabarıq şəkildə zoğun olması, formanın qeyri-adiliyi. 5. Sirr verməmək, bağlılıq, ehtiyatlılıq: kaktusun tərkibində və yaxudda konturda ziqzaların olması. 6. Optimizm: parlaq rənglərdən istifadə. 7. Həyəcan: tünd rənglərdən istifadə, daxili ştrixləmə, qırıq-qırıq xəttlər. 8. Zəriflik, incəlik: bəzəyin olması, yumşaq xətt, forma, rəngdən çox istifadə. 9. Ekstravertlik: yanında digər kaktusların olması, rənglər 10. İntrovertlik: yalnız bir kaktus təsvir olunur. 11. Ev müdafiəsinə can atma: dibçəyin olmasını. 12. Tənhalığa meyl: yabanı kaktusun təsvir olunması.
 
Elnur Rüstəmov: “Bəzən uşaq psixoloqu həm uşaq, həm də böyüklərlə çalışır”
“Bizdə praktik psixologiya hələ ki zəif inkişaf edib”“Psixologiyada konkret istiqamətlər üzrə kadrların azlığı problemi var”Son dövrlərdə cəmiyyətimizdə psixoloqlara müraciət halları olduqca artıb. Bununla belə, insanlar kimin yanına getdiklərini çox vaxtlar özləri də bilmirlər. Belə ki, psixoloqlara müraciətin artması bu sahədə işbazların da ortaya çıxmasına səbəb olub. Bu isə “psixoloq” adı altında fəaliyyət göstərən həmin işbazlara müraciətin əslində fayda əvəzinə zərərlə nəticələnməsinə səbəb olur. Bu kimi məsələlərlə bağlı müsahibimiz Psixologiya və konsultasiya mərkəzinin psixoloqu Elnur Rüstəmovdur.
Mövsümi depresiyalar.
Tətildən sonra qadınlar artıq çəkidən azad olmaq, kişilər isə siqareti tərgitmək istəyirlər. İşi və ya məktəbi ilə bağlı bir sıra problemlər yaşayanlar bu mühitdən uzaqlaşdıqları üçün qısa müddətlik də olsa problemləri unudurlar. Amma uzun və yaxşı bir tətildən sonra sıxıldıqları həmin məkana qayıtmaq onlara işgəncə kimi görünəcəkdir. İşini və ya məktəbini sevməyənlər depressiyanı daha şiddətli şəkildə yaşayırlar. 
Ailədə bacı və qardaş qısqanclığı
Qısqanclıq gözlənilən maraq, diqqət, sevgi və şəfqət əksikliyinə verilən təbii bir cavab reaksiyasıdır. Uşaqların həyatında  öz kiçik qardaş və ya bacılarını qisqanma, onlara qarşı kobud davrama qısqanclığın ən bariz nümunəsidir. Qısqanc uşaq, daha çox diqqət görən kiçik uşaqla əlaqələrində özünü narahat hiss edir və bu kiçik uşağın sevgisi qarşısında öz statusunu itirəcəyindən qorxur.
Ailələrdə boşanma və onun səbəbləri
Bildiyimiz kimi müasir dövrdə boşanmaların sayı artmaqda davam edir. Bu prosesi və boşanmaya gətirib çıxaran səbəbləri aydınlaşdırmaq üçün tədqiqatçıların araşdırmalarına nəzər salaq. Tədqiqatçılar boşanmalara və ailənin dağılmasına gətirib çıxaran səbəbləri 3 qrupa ayırmağı məqsədəuyğun hesab edirlər:1) Maddi – məişət problemləri;2) Şəxsi münaqişələr;3) Xarici təsirlər.

LOGİN

 Email
 Parol
Qeydiyyat